De seneste tendenser for februar 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo februar 2016 og 2017:

  Februar 2016
Februar 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 70.472 67.791 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.254 546 -56 %
Elever i skolepraktik 8.449 8.384 -1 %
Elever i gang med et hovedforløb 80.175 76.721 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio februar 2017.

 

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af februar 2017 viser, at:

  • 76.721 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.126 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 2.101 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 9 og 11 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Erhvervsuddannelsesreformen har afkortet grundforløbet på især de merkantile uddannelser, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo februar viser, at:

  • 67.791 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år
  • 546 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 56 pct. i forhold til samme måned sidste år*
  • 8.384 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er et fald på 1 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

* Sundhedsservicesekretæruddannelsen blev nedlagt 1. august 2015, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 43.439 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 2 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 373 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 65 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.371 elever. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

Sidst opdateret: 20. april 2017