Alle elever skal i 9. klasse aflægge en række bundne prøver og to udtræksprøver. Herudover kan eleverne vælge at aflægge prøve i en række frivillige valgfag. Det er kun de bundne prøver, der indgår i beregningen af de viste karaktergennemsnit.

Se prøvefagene

Elever fra frie grundskoler opnår det højeste karaktergennemsnit i de bundne prøver. Ved folkeskolens afgangsprøver maj/juni 2016 opnåede elever fra frie grundskoler et karaktergennemsnit på 7,8, mens elever fra folkeskoler opnåede et karaktergennemsnit på 7,1.

Samlet karaktergennemsnit i de bundne prøver, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2011/12-2015/16:

Søjlediagram over karaktergennemsnit i de bundne prøver

Note: Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. I beregningen af elevernes samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag indgår kun elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.

 

Sidst opdateret: 7. marts 2017